Op het werk

In de huidige tijd zijn er veel veranderingen, reorganisaties, ontslagrondes op het werk.  Dit brengt  onrust en onzekerheid met zich mee.  De werkdruk is vaak hoog. Het geeft medewerkers vaak veel stress om met de werkdruk en  de veranderingen om te gaan. Er zijn zaken die we niet kunnen veranderen, die zijn zo als ze zijn.

Waar een medewerker wel invloed op heeft is de manier hoe men zich er toe verhoudt. Door met aandacht stil te staan bij wat je voelt, denkt, doet en hoe je ademt ervaar je wat echt belangrijk voor je is en kan je bewuste keuzes maken. We doen oefeningen die op het werk zo toegepast kunnen worden. Programma wordt in overleg samengesteld, van dagdeel tot training.