Wie ben ik?

Ik ben een contactmaker. Vanuit dit contact nodig ik de ander uit om zichzelf te zijn. Mijn houding wordt gekenmerkt door  een persoonlijke, vertrouwelijke, warme, rustige maar ook een zakelijke benadering. Ik werk als coördinator bij Humanitas, ben freelance extern vertrouwenspersoon en sinds 2012 mindfulness trainer.

fotoHB-036

Tijdens mijn opleiding maatschappelijk werk heeft het lichaamsgericht werken erg veel indruk op mij gemaakt. Ik genoot erg van deze lessen. Ik voelde dat ik dichterbij mezelf kwam. Ik herinner me mijn verlangen om hiermee in  mijn werk ooit te willen werken. Dit verlangen heb ik destijds opzij geschoven. In de loop der  jaren volgde ik allerlei  vormen van lichaamswerk. In deze activiteiten heb ik de kracht van mindfulness en meditatie ervaren waarop ik besloot om me hier verder in te ontwikkelen. In  2012  heb ik de opleiding tot mindfulness trainer bij See True afgerond.

Ik heb jaren gewerkt als maatschappelijk werker, manager, coördinator, vertrouwenspersoon en trainer in diverse organisaties in het werkveld zorg en welzijn. Ik heb aan honderden medewerkers en vrijwilligers leiding, training en begeleiding gegeven. Gezien dat men worstelde met tegenslagen en beperkingen. Reorganisaties, werkdruk , privé, psychische en lichamelijke problemen waardoor men in beslag wordt genomen. Ik heb geleerd om met mildheid stil te staan bij mijn eigen tegenslagen en het omgaan met beperkingen, zo ook die van anderen.  Door mijn aandacht te trainen ontstaat er ruimte en kon ik andere mogelijkheden zien die ik voordien niet zag. Vanuit deze ervaringen wil ik graag jou begeleiden bij het ervaren van meer vrijheid.

Ik volg regelmatig  bijscholing door het volgen van retraites, trainingsdagen, meditaties en intervisie. Zo heb ik lessen gevolgd bij Frits Koster en Erik van den Brink,  Dingeman Boot. David de Wulf, Noud de Haas, Edel Maex, Saskia Nefkens, Jotika Hermsen, Visu Teoh,  Henk Barendregt, Shaila Catherina, Marieke Remmen, Joost van den Heuvel Rijnders en Bart Melik. Sinds 2013 geef ik kennismakingsbijeenkomsten, workshops en trainingen mindfulness.